Systémy na ukladanie dát

Systémy na ukladanie dát

S rozširujúcim využitím virtualizácie a konsolidácie výpočtových zdrojov do serverov typu blade významne narastá využitie externých diskových systémov. Budovanie Storage Area Network (SAN) riešení nahrádza obťažne manažovateľné lokálne diskové zdroje.

Zákazník má možnosť vybrať si z rôznych tried diskových poli a technológii pripojenia (FC, iSCSI, FCoE, SAS). Jednotlivé triedy (low-end, mid-range, high-end) vo všeobecnosti definujú výkon, dostupnosť a škálovateľnosť diskových polí.

Z diskov je možnosť vybrať si extrémne rýchle SSD disky využiteľné napríklad na transakčné logy databázových systémov. Ďalej rýchle 10 alebo 15 tisíc otáčkové disky typu SAS/FC pre aplikačné dáta. A nakoniec pomalšie disky Nearline SAS alebo SATA na údaje, ktoré nemajú vysoké požiadavky na rýchle prístupové doby.

Pre zálohovanie sú na výber páskové mechaniky, jednoduché autoloadery alebo škálovateľné knižnice, najčastejšie technológii DAT a LTO. Zvyšuje sa podiel virtuálnych páskových knižníc, kde sa ako médium na zálohu používajú disky a nie lineárne pásky. Dôležitý je výber zálohovacieho softvéru, jeho prípadná podpora virtualizácie alebo aplikačných agentov.