Bezpečnosť

Bezpečnosť

Informácie a dáta sú spravidla najcennejším majetkom každej firmy a je jedno v akom odbore podniká. Preto nikoho isto neprekvapí, že bezpečnosť informačných technológií úzko súvisí so dát.  Základom dátovej bezpečnosti je v prvom rade  zaistenie dát proti strate, ukradnutiu, poškodeniu alebo i kompromitácii. Popri klasických bezpečnostných prvkoch ako je autorizácia prístupu k dátam je možné tieto zabezpečiť  využitím  zálohovania.

Ukradli Vám dáta? Nevadí obnovíme zo zálohy.

Prepísal niekto dáta neúmyselne alebo s špecifickým zámerom? Nevadí obnovíme zo zálohy.

Situáciu  komplikujú aj legislatívne opatrenia, ktoré požadujú ako  dlho majú byť požadované dáta uchovávané.

Nami propagovaným prostriedkom, ktorý zohľadňuje požadovanú funkčnosť a s prihliadnutím na slušnú cenu na zálohovanie virtualizačného prostredia  sa stalo riešenie od firmy Nakivo.

NAKIVO Backup & Replication prináša prírastkové zálohovanie a replikáciu na základe obrazov pro VMware, Hyper-V a AWS EC2 prostredia. Dáta môžete zálohovať tak, ako vám to bude vyhovovať: lokálne, offsite a do verejných cloudov. Replikácia vytvára totožné kópie pôvodných VM (replika) vo vypnutom stavu. V prípade poškodenia alebo havárie tak stačí repliku rýchlo spustiť.