Virtualizácia

Virtualizácia

Virtualizácia je prirodzenou súčasťou väčšiny nových IT projektov. Výhody a pridaná funkcionalita, ktoré virtualizácia do architektúry systémov prináša, ospravedlnia často vyššie počiatočné finančné náklady na obstaranie riešenia.

 

 

 

 


Hlavné faktory použitia virtualizácie:

  • nižšie prevádzkové náklady za napájanie a chladenie
  • výrazne vyššia dostupnosť systémov
  • efektívnejšia a flexibilnejšia správa virtuálnych inštancií

Vysoká hustota virtuálnych inštancií bežiacich na jednom fyzickom serveri výrazne znižuje počet potrebných fyzických serverov. To sa následne prejaví v celkovo nižších požiadavkách na napájanie, chladenie a priestor.

Vyššia dostupnosť systémov je docielená technológiami a funkcionalitami:

  • vMotion (Live Migration)
  • High Availability
  • Fault Tolerance
  • High Availability pre aplikácie (HA App)
  • rýchla záloha a obnova.

Správa virtuálnych inštancií je priamočiara, prirodzená a nezávislá od použitej hardvérovej platformy. Takisto je od hardvérovej platformy nezávislý provisioning nových virtuálnych inštancií. Vyniká jednoduchou správou a prípravou vzorov virtuálnych serverov a rýchlosťou vytvorenia novej inštancie.

Virtuálna inštancia servera je vlastne adresár obsahujúci štandardné súbory, ktorého prenositeľnosť je veľmi jednoduchá a ponúka tak možnosť rýchlej zálohy a obnovy. Zároveň to umožňuje efektívnu replikáciu v rámci lokality alebo medzi lokalitami ako finančne veľmi prijateľné riešenie Disaster Recovery.

Neoddiskutovateľné výhody úplne prirodzene začlenili virtualizáciu ako štandardnú vrstvu do architektúry riešenia IT systémov.

Konzultanti spoločnosti Altrinia sú pripravení analyzovať Vaše súčasné prostredie alebo nový projekt, ktoré máte záujem virtualizovať a ponúknuť Vám riešenie zodpovedajúce Vašim požiadavkám. Riešenie Vám navrhneme komplexne od výpočtových, dátových a sieťových zdrojov, cez licenčné pokrytie virtualizácie až po služby migrácie a implementácie.