Sieťová infraštruktúra

Sieťová infraštruktúra

Základom kvalitného IT prostredia v organizácii je stabilná, rýchla a dostupná počítačová sieť. Investície do pasívnych a aktívnych časti eternetovej siete budujú základnú komunikačnú vrstvu pre Vaše systémy. Preto je dôležité zodpovedne vyberať sieťové prepínače, smerovače, wireless prístupové body,alebo internetové pripojenie (Cisco, Fortinet).