Produkty Microsoft

Produkty Microsoft

Produkty spoločnosti Microsoft sú obľúbené vo všetkých segmentoch veľkosti firiem a organizácii. Je za tým hlavne kvalita, široká funkcionalita, rozsiahla technická podpora a príjemné používateľské prostredie.

Microsoft Windows Server je najpoužívanejší a najobľúbenejší operačný systém pre Intel x64 platformu. Poskytuje  najrozšírenejšie adresárové služby známe ako Microsoft Active Directory. Slúži ako súborový systém alebo tlačový server. Komponent Microsoft IIS je často používaný web a aplikačný server. Microsoft Windows Server je stabilný podkladový operačný systém priamo pre ostatné produkty Microsoft alebo tretích strán.

Medzi ďalšie používané serverové produkty na slovenskom IT trhu patria poštový systém Exchange Server, databázový server SQL Server, portál pre kolaboráciu Microsoft SharePoint alebo Microsoft Teams ako systém pre komunikáciu prostredníctvom krátkych správ, konferencií alebo hlasových služieb.

Vysoký podiel na trhu dosahuje virtualizačná platforma Microsoft Hyper-V s manažment a monitoring nástrojmi rodiny System Center.

Využite naše skúsenosti z mnohých projektov, v ktorých naši kolegovia nasadzovali serverové produkty Microsoft.